ބުރާސްފަތި 23 ޖެނުއަރީ 2020
5 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 28
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ

އަދީބް ފޮނުވަނީ އިންޑިއާއަށް، ވަޑައިގަންނަވަނީ ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުންނާ އެކު!

  • ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
  • އަދީބުގެ ލޮލަށް ވަނީ ގްލޮކޯމާ ޖެހިފައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނޭ
  • އަދީބަށް އިއްވި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަން ވާނެ

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 10:21 8,200

އަދީބް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަަޑައިގަންނަވާއިރު، އެ މަނިކުފާނާ އެކު ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުން ވަޑައިގަންނަވާކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

"ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ އަދީބު ފުރުވާލަނީއޭ. ހަގީގަތަކީ އެއީއެއް ނޫން. އަދީބުއާ އެކު ދާނެ ފުލުހުނާއި ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން ވެސް،"

~ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލެއް

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަދީބު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަލް ސާވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑުން ދިނުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖެއިން ލޮލުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްގެން އެ މަނިކުފާނު ލޮލުގެ ހާލަތު ބެއްލެވި އެވެ. އެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ލަފާ ދެއްވީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

އަދީބުގެ ލޮލަށް ވަނީ ގްލޮކޯމާ ޖެހިފައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ އެވެ.

އަދީބު ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދަނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދީބަށް ދިނުމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބަޔާނެއް ނެރޭނެކަން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ރާއްޖޭ ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަދީބް އެތައް ފަހަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް، ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ވިދާޅުވީ އަދީބަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެ މަނިކުފާނުގެ އަތުގައި ހުރި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ރައްދުކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ އަދީބްގެ މައްސަލަ ދައުވާ އުފުލައި ތިން މައްސަލައެއް ސާބިތުކޮށް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި އަދީބުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، އެ މައްސަލަ ވެސް އަލުން ބަލަން ދަށު ކޯޓަށް އެންގިއިރު އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދީބު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ވެސް އެ ކޯޓުން އޮތީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި އަދީބު މި ވަގުތު ހުންނެވީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ކުށުގައި ކޮށްފައިވާ 15 ދުވަހުގެ ހުކުމެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުކުމްގެ މުއްދަތު ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް