އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އެމްޓީސީސީ

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

  • ސަރުކާރުން ވަނީ މަގުހެދުމުގެ 7 މަޝްރޫޢެއް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 18:35 | 6,788

ރަށެއްގެ މަގެއްމަތީގައި ފެން ހެދިފައި - ޑިޒައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމާފައިވޭ - ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީންް ބުނީ، އެގޮތަށް އެނިންމެވުން ނިންމެވީ އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް މީގެކުރިން ހިންގުމުގައި ލިބުނު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ގެންނަށްޖެހޭ ބަދަލުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަ ކްޗަރާއި، މަޝްވަރާކުރެވިގެން މިހާރު ދަނީ ގެނެވެމުން ކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ހާމަކުރެއެވެ.

ޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފާއިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަކީ، ހދ. ހަނިމާދޫގެ 18 މަގެއް ހެދުމާއި، ރ. އުނގޫފާރުގެ 15 މައިމަގުތައް ހެދުމާއި، ބ. އޭދަފުށީގެ 17 މައިމަގުތައް ހެދުމާއި، ބ. ދަރަވަންދޫގެ 12 މައިމަގުތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން ސ. ހުޅުމީދޫގެ ބަހާހުއްދީން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި، ލ. ފޮނަދޫގެ 12 މައިމަގުތައް ހެދުމާއި، ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ ރިންގް ރޯޑް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކެވެ.

ރަށްތަކުގެ ޑިޒައިނަށް އައި މައިގަނޑު ބަދަލަކީ ވެއްޔާއި ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްގެން އެޅޭ ބޭސް ކޯސް ފަށަލާއިގެ ބަދަލުގައި ހިލަ ބޭސް ކޯސް ފަށަލައަކަށް ބަދަލު ކުރުން ކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިއަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަނީ މަގުހެދުމުގެ 7 މަޝްރޫޢެއް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.