ހުކުރު 21 ޖޫން 2019
05 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 17
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އިސްނަގައިގެން ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

  • ބޭރުގެ އާޓިސްޓަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހައިޑްސް އިން ބުނި
  • ހޯރަފުށީ ދާއިރާ އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ވަނީ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 03:35 16,481

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައްލެ ހައިޑްސްގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއެކު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހޯރަފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ އެއް ކަމަށްވާ ޔޫތް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ހައިޑްސް) އިން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެ ރަށުގައި އަލްޙާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހައިޑްސް އިން ބުނީ، އެ ހަރަކާތަކީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

ހައިޑްސް ޖަމްއިއްޔާ އިން ވަނީ ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 33 މީހުންގެ މައްޗަށް ''އީދު ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ'' އެއް އެކުލަވައިލާފައެވެ.

ހައިޑްސްގެ އެކްސެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ކޯޗެއަރ ހުސައިން ނާޝިޒް ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ބުނީ، އީދުގެ ހަރާކަތްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ގެންދިޔުމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާ އިން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ދީފައިވާއިރު ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ނާޝިޒް ބުންޏެވެ. އަދި އެއާއިއެކު އެ ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެމުންދާކަން އުފާލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނާޝިޒް ބުނީ، އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށޭނީ އީދު ވިލޭރޭގެ ނުވައެއް ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ.

ހަރާކަތްތައް ފަސް ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސަގާފީ އަދި އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި ބޮޑު އީދު ވެގެން ދާނީ ތާފާތު އީދެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އީދަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އާޓީސްޓެއްގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އާޓިސްޓަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނާޝިޒް ބުންޏެވެ.

އާޓިސްޓުން ގެނައުމުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ހެޑް އާމިރް ސަލީމްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭމުންދާ ކަން ހައިޑްސް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެ ހަރާކާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެޓީވީއެވެ. އީދުގެ ހަރަކާތް ރާއްޖެޓީވީން ލައިވްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހައިޑްސް އިން އެ ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާއިރު އެ ޖަމިއްޔާ އަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

ހައިޑްސްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔާތްކޮށް، ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ބޭނުންތެރި ތަމްރީނާ ހުނަރު ފޯރުކޮށްދީ، ވަޒީފާތަކަށް އަލަށް ނިކުންނަ ފާރަތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ކެރިއަރ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް