ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު 2019

މޯދީގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި

  • ޖާފަތް ބާއްވާފައިވަނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި
  • ރާއްޖެއާ އިންޑިއާގެ ގުޅުމުގެ ދިގުމާޒީއަށް ބައްލަވައިލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި
  • މޯދީއަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަރަފު އެރުވި

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 9 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 10:32 3,549

ރައީސް ސޯލިހު އާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ - ރައީސް އޮފީސް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ޖާފަތެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖާފަތް ބާއްވާފައި ވަނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައެވެ.

ޖާފަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމުގެ ދިގު މާޒީއަށް ބައްލަވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ އެތައް ދާއިރާއަކުން ގުޅިލާމެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިންޑިއާއަކީ މިހާރު ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު އެއް ބައިވެރިޔާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ، ގުޅިފައިވާ ރަސްމީ ބަޔާނެއް ވެސް، މޯދީ އާއި ރައީސް ސޯލިހު ދެއްވިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) ގެ ޝަރަފު ވެސް އަރުވާފައެވެ.

ޖާފަތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝަތު ޝަމްޞަދާގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް