ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު 2019

ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސަކަށް މޯދީ ގޮވާލައްވައިފި

  • ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު
  • އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުން
  • މި ޒާތުގެ ކޮންފަރެންސެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 9 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 09:18 2,949

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ - މަޖިލިސް

ޓެރަރިޒަމަކީ ހަމައެކަނި ވަކި ގައުމަކަށް އޮތް ބިރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ މުޅި އިންސާނީ ހަޟާރާތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އެއްބައިވެ މަހާސިންތާތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބާއްވާ ފަދައިން، ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ނުބޭއްވެންވީ ސަބަބަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. މޯދީ ވިދާޅުވީ މި ޒާތުގެ ކޮންފަރެންސެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ފަދަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، ޓެރަރިސްޓުންނާއި އެ މީހުންނަށް ފަންޑުކުރާ ފަރާތްތަކުން އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ "ލޫޕްހޯލްތައް" ނައްތާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޓެރަރިސްޓުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ޓެރަރިސްޓުން އެ މީހުންގެ "ނުލަފާ" ސޫރަ ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މައުސޫމް ފުރާނަޔަކަށް އަރައި ނުގަންނަ ދުވަހެއް ވޭތުވެގެން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކިންގގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދުމާއި ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް ބައެއް ކަމަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ އަތުން ހަތިޔާރާއި ފައިސާ ދުވަހަކު ވެސް ހުސްވާ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯދީ ވަނީ ޓެރަރިސްޓުން ހަތިޔާރާ ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ދުނިޔެއަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް، ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާ އެކު ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓުން (ސްޓޭޓް ސްޕޮންސަރޑް ޓެރަރިޒަމް) ގެ ނުރައްކާ ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ވެސް "ރަނގަޅު" ޓެރަރިސްޓުންނާއި "ނުރަނގަޅު" ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ކޮބައިކަމުގެ ބަހުސްކުރެވޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެއީ ކުށް ހީއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯދީ ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި "މަސްނޫއީ" ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއްގައި ޖަދަލުކުރަން ތިއްބާ، "ބޮލުން މައްޗަށް" ފެންގަނޑު އަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މިސާލު ޖައްސަވަމުން މޯދީ ވަނީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އަތުގުޅާލަން ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވީ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޓެރަރިޒަމް ކަމަށާއި ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލެވޭނީ ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. މިހާރު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅިއްޖެ ނަމަ، މި ޖީލާއި އަންނަން އޮތް ޖީލު ވެސް މާފު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވި ފަހުން މޯދީ ބޭރުގެ ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު، އާދިއްތަ ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލަންކާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް