ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު 2019

އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑުމިންނެއް ނޯންނާނެ: ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ

  • އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރެއް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރް ކުރެއްވި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު
  • ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީގެ ކޮޕީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ބޮޑު ވަޒީރަށް އަރުއްވާފައި
  • ނުދެއްކޭ ވަރުގެ ދަރަންޏެއް ދިވެހިންގެ ބޮލުގައި ނާޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 21:39 7,133

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މަޖިލިސް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު ކަމަށާއި، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަގްރީރްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ ޚިޔާރުކުރެއްވީ "ނެއިބަރހުޑް ފަސްޓް" ޕޮލިސީގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އިންޑިޔާ އަބަދުވެސް އެ ގައުމު އަވައްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތާނެ ކަމަށާއި، އެ މީހުންގެ ހާލު ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިންދީ ބަހުން ދެއްވި ތަގްރީރްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިއާ އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގެ ބަދަހިކަން ހާމަކޮށްދެމުން ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ "ކޮނޑާއި ކޮނޑު" ޖެހޭހާ ގާތުގައި އަބަދުވެސް އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއާ އެކުގައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ވެދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނައިރު އިސްކަންދެއްވަނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ގައުމެއް ކުރިއަރައި ބިނާވެގެންދާނީ އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ބިނާކޮށްގެން ކަމަށާއި، އިންޑިޔާއިން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިއާ އިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ނުދެއްކޭ ވަރުގެ ލޯނެއް ބޮލުގައި ނާޅުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެހެމާންދާރީ އާއި ހިތްހެޔޮ ކަމުގެ ވާހަކަ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތި ކަމުގެ ވާހަކަ ބޮޑުވަޒީރު ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްވާ ގެ ކަމަށްވާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނަސޭހަތް ދެއްވާފައެވެ. ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތަކާއި، ވިންދާ ގުޅިފައިވާ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށާއި، ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު މެމްބަރުން އެކަން ހަނދާންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަށް އެންމެންވެސް ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަމުގައި އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާއިރު، އެއީ އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ، އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ނަމޫނާ ޤައުމެއް ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ސިފަކުރެއްވީ "އެއް ބަގީޗާއެއްގައި ފޮޅޭ ދެ މަލުގެ" ގޮތުގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކާއި ފަޚުރެއް ލިބޭ އެއް ޤައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ އިންޑިއާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަކީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ޤައުމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީގެ ކޮޕީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައެވެ. މި ގާނޫނު އަސާސީއަކީ 22 ޑިސެމްބަރ 1932 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ގާނޫނު އަސާސީއެކެވެ. މިއީ ދެކުނު އޭޝިޔާގައި ވެސް އެކުލަވާލެވުނު ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރެއް ތަގްރީރް ކުރެއްވި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރުއެވެ. މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަގްރީރް ކުރައްވާފައި ވަނީ އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް