ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 12:47
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް
މިހާރު
އެފްއޭއެމް
ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީދޭ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުން މާދަމާ!
ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގޮތް އެފްއޭއެމް އިން މޮނިޓާކުރާނެ: ބައްސާމް
ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކުންފުނިން: ބައްސާމް
އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކްލަބްތަކާއެކު ކުންފުނިތަކުން ސޮއިކުރާނެ: ބައްސާމް

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ އަށް ކްލަބަށް މާލީ ގޮތުން އެހީވުމަށް ކުންފުނިތަކުން އެކަމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ކްލަބެއް ސްޕޮންސާ ކުރާނެ ކުންފުންޏެއް ކަނޑައެޅުމަށް ގުރުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ގުރު ނެގުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކްލަބްތަކާއެކު ކުންފުނިތަކުން ސޮއިކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކުންފުނިން ކަމަށާއި، އެފްއޭއެމް އެކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ކްލަބްތަކުން ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގޮތް އެފްއޭއެމް އިން އަދި ކުންފުނިތަކުން ވެސް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ކްލަބްތަކުން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލަބްތަކުން ފައިސާ ހަރަދުކުރަންވީ ދާއިރާތައްވެސް އެފްއޭއެމް އިން ކަނޑައަޅާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކޮލިފައިނުވާ ކްލަބްތަކަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮލިފައިވާ ކްލަބްތަކަށް އިތުރަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރެއިން އަންނަ ޓީމުތަކަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކުލަބުތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން ލީގާއި މުބާރާތްތަކުގެ ވަނަތަކަށް ވެސް ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފައިސާގެ އިނާމު ކަމަށްވާ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ގަދަ ހަ ޓީމުގެ މެދުގައި ބަހާލުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެފްއޭ ކަޕާއި ޕުރެސިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިސާގެ އިނާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުބާރާތަކަށް 150،000ރ. އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް