ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު 2019

މޯދީ ތަޤުރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޕީޖީ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

  • ޖަލްސާގެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
  • ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެ ޖަލްސާއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 7 ޖޫން 2019 | ހުކުރު 17:38 6,380

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޕީޖީ ލީޑަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނީ، އެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްކުރާ ޕާޓީތަކުގެ ޕީޖީގެ އިސްވެރިންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައި، ޖަލްސާގެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދަރާއިން ބުންޏެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭގައި އެ ޖަލްސާ ބާއްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ސިޔާމާއި، ޕީއެންސީ ޕީޖީ ލީޑަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕީޖީގެ ނައިބު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މަޣްރިބް ނަމާދަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މޯދީ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޣްރިބް ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކުރިން ތާވަލް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މޯދީ ތަޤުރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ފަށާނީ 18:45 ގައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް