ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ -

ޖަލްސާ އެ ގަނޑިއަށް ޝެޑިއުލް ކުރީ ބޮޑު ވަޒީރަށް އިތުރު ވަގުތެއް ނެތުމުން: އަމީން އާންމު

  • މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރް ކުރައްވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 6:45 ގައި
  • މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަނީ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 15:39 17,115

- ޓްވިޓަރ

އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރް ކުރައްވާ ޖަލްސާ 6.45 އަށް އެޖެންޑާ ކުރީ، ބޮޑު ވަޒީރަށް އެނޫން އިތުރު ވަގުތެއް ނުދެވިގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯދީ ތަގްރީރް ކުރައްވާ ޖަލްސާ މަޢްރިބް ނަމާދާއި އިޝާނަމާދާއި ދެމެދަށް އަންނާތީވެ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މީސް މީޑިޔާގައި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޖަލްސާ އެ ގަނޑިއަށް އެޖެންޑާކުރީ ކީއްވެގެންތޯ ރާއްޖެ އެމްވީން ސުވާލު ދެންނެވުމުން އަމީން އާންމު ވިދާޅުވީ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރް ކުރައްވާ ޖަލްސާ ، އެ ގަނޑިއަށް އެޖެންޑާ ކުރީ ، މޯދީގެ ޝެޑިއުލް ބިޒީ ކަމުން އިތުރު އެހެން ވަގުތެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބަން ކަމަށެވެ.

މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރް ކުރައްވާ ޖަލްސާ ކުރިން އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.45 ށެވެ. ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިއުޝާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މޯދީ މަޖިލިސްގައި ތަގްރީރްކުރައްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.45 ގައި ކަމަށެވެ.

މޯދީ ތަގްރީރް ކުރައްވާ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޓޮމް އޭނާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރް ކުރެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ވެސް ބައިވެރިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ޖަލްސާގައި މޯދީ ސްޕީޗް ދިނުމުގެ ކުރިން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް