ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޖޯނަސް

އުމުރު ތަފާތު މައްސަލަ އަށް ރައްދުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ޖަވާބު ދީފި

  • ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު
  • "ފިރިހެނެއް ކިތަންމެ އުމުރުން ދޮށިވިޔަސް އަޅާލާނެ މީހެއް ނުހުރޭ"

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:15 41,118

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފިރިމީހާ، ނިކް ޖޯނަސް އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް ފާޑުކިޔާ ކިޔާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނި ކުރި ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ދެމެދުގައި 10 އަހަރުގެ ތަފާތެއް ވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ "އިންސްޓައިލް" މެގަޒިން އަށް ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއްގައި 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ ވަނީ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

View this post on Instagram

InStyle, July 2019.

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on

"އެކަމަކު ހަމަ ހައިރާންވޭ، ފިރިހެނެއް ކިތަންމެ އުމުރުން ދޮށިވިޔަސް އަޅާލާނެ މީހެއް ނުހުރޭ،"

~ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ

ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އަނބިމީހާ އަށް ވުރެ ފިރިމީހާ އުމުރުން ދޮށީވުން އެއީ މައްސަލައަކަށް ނުވާ އިރު އެކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމު ވެސް ދާ ކަމަށެވެ.

ކައިވެނި ކުރި ދުވަސް ކޮޅު ވެސް އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ފެތުރުނެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ކޮމެންޓް ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން އޭނާ ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި އެ ކައިވެންޏަކީ ހަގީގަތެއްތޯ ނުވަތަ ކުޅޭ ޑްރާމާއެއްތޯ ސުވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން އާއިލާ މީހުން އޭނާ ދެކެ ވަރަށް ރުޅި ވެސް އައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ޕްރިޔަންކާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ކޮމެންޓް ކުރުމުން އެކަންތައް މުހިއްމު ވެގެންދާކަމަށެވެ.

މިހާރު އެ އާޓިކަލް ބަދަލުކޮށް، ލިޔުނު ފަރާތުން ވަނީ ޕްރިޔަންކާ ގާތުން މާފަށް އެދިފައެވެ.

އަދި ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ދުވަހުގެ ކަންކަން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ކުރުމުގައި އޭނާ އޯވަރވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުދެމުން ޕްރިޔަންކާ އަހާފައިވަނީ، "އަހަރެންނަކީ މަޝްހޫރު މީހެއް ނޫންނަމަ، އަހަރެންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް އަހަރެންގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއާ ނުކުރާނެތަ؟" މިހެންނެވެ.

"މަޝްހޫރު މީހަކަށް ވީތީ، އޭގެ މާނައަކީ ކައިވެންޏާ މެދު އަހަންނަށް ފަހުރުވެރި ނުވެވޭނެއޭތަ؟ އޭގެ މާނައަކީ އަހަރެން، އަހަރެންގެ ކައިވެނީގެ ނަޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަނީއޭތަ؟"

~ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ

ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ޕްރައިވެސީގެ ހައްގު، އުޅެންޖެހިފައިވާ ދާއިރާގެ ސަބަބުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމުން، ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އެހެން ނަމަވެސް ހިއްސާ ނުކުރާ "ބައިވަރު ކަންތައްތައް ހުންނާނެ" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް