އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ލުއި ޚަބަރު - މައިލީ ސައިރަސް

ފިރިމީހާ، ލިއަމްއާ އެކު ހިނގާފައި ދަނިކޮށް މައިލީ ސައިރަސް ގަޔަށް އަތްލާ ފުރައްސާރަކޮށްފި

  • މިކަން ހިނގީ ހަފްތާ ބަންދުގައި، ސްޕެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާގައި
  • ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުން
  • މައިލީ ބުނީ، ހުއްދައާ ނުލާ ގައިގާ އަތް ނުލެވޭނެ ކަމަށް

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 5 ޖޫން 2019 | ބުދަ 10:55 16,493

މައިލީ ސައިރަސް އާއި ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ބާސެލޯނާގައި - ެމެގާ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މައިލީ ސައިރަސް، އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ އެކު ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ގަޔަށް އަތްލާ ފުރައްސާރަ ކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި، ސްޕެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާގައެވެ.

ބާސެލޯނާގައި އެ މީހުން ތިބި ހޮޓެލުން ނިކުމެގެން މައިލީ އާއި ފިރިމީހާ، ފިލްމީ ތަރި ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ހިނގާފައި ދަނިކޮށް މީހަކު ވަނީ ފަހަތުން ގޮސް މައިލީގެ ގަޔަށް އަތްލާ ފުރައްސާރަ ކޮށްފައެވެ. އަދި މައިލީއާ ގަދަކަމުން ގައިގޯޅިވާން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

އެ ވަގުތު އެތަނުގައި އެ މީހުންގެ ގިނަ ފޭނުންތަކެއް އެއްވެފައި ތިބި އިރު، މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުން، ފޭނުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އައިސް މައިލީގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާ، ގައިގޯޅިވާން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި އެ މީހާއަށް ފުރަގަސް ދިނުމަށް މައިލީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ސެކިއުރިޓީން އައިސް ވަގުތުން ދެ މީހުންގެ މެދަށް ވަދެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު ލިއަމް ހުރީ މައިލީގެ ކުރި މަތީގައެވެ. އަދި ކަމެއް ވެގެން އުޅޭކަން އޭނާއަށް ރޭކާ ލުމުން، ލިއަމް ވެސް ފަހަތަށް އެނބުރުނެވެ. އަދި މައިލީ އޭނާގެ ކައިރި އަށް ގެންގޮސް ރައްކާތެރިކަން ދެއެވެ.

ފޭނުންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ މައިލީ ހުރީ މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ވަރަށް އުނދަގޫވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހިނގި މި ހާދިސާ އަށް މައިލީ އެއްޗެއް ބުނެފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ވެސް މައިލީ ރައްދު ދިނެވެ.

ކޮންމެ އެއްޗެއް ލައިގެން، ކޮންމެ މީހަކާ އެއްކޮށް ހުރި ނަމަވެސް، ހުއްދައާ ނުލާ ގައިގާ އަތް ނުލެވޭނެ ކަމަށް މައިލީ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެންގެ މިނިވަންކަމާ ނުބެހޭތި،" މައިލީ ބުންޏެވެ.

މަޝްހޫރު ތަރިން މަގުމަތިން ފެނުމުން، މިފަދަ "ޖެއްސުން" ކުރުން ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، މި ފަދަ ހާދިސާއެއް ސުޕަރމޮޑެލް ޖީޖީ ހަދީދްއަށް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގީ މިލާން، އިޓަލީގައެވެ.

ސުޕަރމޮޑެލް ޖީޖީ ހަދީދަށް އިޓަލީގެ މިލާންގައި ކުރި ފުރައްސާރަ، ފޮޓޯ: އެސްޕޯޝަރފޮޓޯސް.ކޮމް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް