ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 01:03
ޗެލްސީގެ މީޑްފިލްޑަރު ފެބްރިގާސް
ޗެލްސީގެ މީޑްފިލްޑަރު ފެބްރިގާސް
ގޯލް.ކޮމް
ސެސް ފެބްރިގާސް
ޔުނައިޓެޑުން ފެބްރިގާސް ހޯދަން ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް
ފެބްރިގާސް ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ކްލަބްތަކުންވެސް ޝައުގުވެރިވޭ
ފެބްރިގާސް ހޯދުމަށް އޭސީ މިލާނުން މަސައްކަތްކު
ފެބްރިގާސް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ވަރަށް އަވަހަށް ބިޑެއް ހުށަހަޅާނެ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސެސް ފެބްރިގާސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ފެބްރިގާސް އަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މިރީނިއޯ ވަރަށް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ހޯދުމަށް އެޓީމުން ވަރަށް އަވަހަށް ބިޑެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ރޯމާ އިންވެސް ފެބްރިގާސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާއިރު، ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެބްރިގާސް ހޯދުމަށް އޭސީ މިލާނުން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

އާސެނަލް އިން 2003 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފެބްރިގާސް ވަނީ އާސެނަލްއާ އެކު އޭނާ ހޭދަކުރި އަށް ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 303 މެޗުގައި 57 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އާސެނަލް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު 2011 ވަނަ އަހަރު ފެބްރިގާސް ބާސާ އަށް ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމާއެކު ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް އެޓީމާ އެކު ހޯދާފަ އެވެ. ބާސާއާއެކު ލަލީގާ، ކޮޕާޑެލްރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފެބްރިގާސް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ބާސާއާއެކު ކާމިޔާބު ސީޒަންތައް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ޗެލްސީއާ އެކު ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 103 މެޗުގައި 13 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފެބްރިގާސް ވަނީ އެޓީމާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު އަދި ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމާއެކު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފެބްރިގާސް ވަނީ އެގައުމަށް ދެފަހަރު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް