ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމިޝަން

ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމުގެ ތުހުމަތު!

  • ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް އިއްވިއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭރު އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި
  • ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު
  • ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރާއި ހަމައަށް ހުންނެވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 2 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 21:16 97,524

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ - އޭނާ މީގެކުރިން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ގާޒީކަންވެސް ކުރެއްވި - އާކައިވް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައެޅުއްވީ އެމަނިކުފާނަށް 13 އަހަރުގެ ހުކުމްކުރުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމުގެ މައްސަލަކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބައްލަވައި އެޖެންޑާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަކުންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެސިޓީގައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނަންގަވައި، އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވިއިރު އެފައިސާ ދީފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ސާފުވާކަށެއް ނެތެވެ.

އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވެސް ތަހުގީގު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގައިކަމުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތުތައްވެސް އެ ކޮމިޝަނަށް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ޑޮލަރު އެކައުންޓަކަށެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރެވި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި

ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވިއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭރު އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ފަނޑިޔާރަކު ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެ ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަބްދުﷲ ދީދީ ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެންނެވެ. ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް