ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 00:39
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ
ގޯލް.ކޮމް
އާސެން ވެންގާ
ވެންގާ އާސެނަލް ދޫކޮށްފި ނަމަ ހަވާލުވުން އެންމެ ގާތީ ރެއާލްއާ: ރިޕޯޓް
އެއްބަސްވުމާމެދު އެއްޗެއް ބުނަން ނޭނގޭ: ވެންގާ
ވެންގާ ވަނީ އިންޑިވިޖުއަލް ގިނަ އެވޯޑުތައްވެސް ހޯދާފަ
އާސެނަލްގައި ވެންގާ ވަނީ 20 އަހަރު އިރުޝާދު ދީފަ

އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަން އާސެން ވެންގާ ދޫކޮށްފި ނަމަ، އޭނާ ހަވާލުވުން އެންމެ ގާތީ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

ޓެލެގްރާފް އިން ބުނީ އަހަރަކު 30 މިލިއަން ޕައުންޑު ދޭގޮތަށް ވެންގާ ހޯދުމަށް ޗައިނާ ކްލަބަކުން ވެސް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ރެއާލް އަށް ބަދަލުވުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރެއާލްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އަދި ނުބެލެވެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވެންގާ ބުނީ އެކި ކްލަބްތަކުން އޭނާ އަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އަބަދުވެސް ވިސްނީ އާސެނަލްއާ މެދު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލް ނޫން އެހެން ކްލަބަކާ މެދު އަދިވެސް ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ.

ކުރިމަގާ ބެހޭގޮތުން ތަފްސީލްކޮށް ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ވެންގާ ބުނީ އޭނާގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ހުރީ އަދިވެސް ކުރިމަގަށްވުރެ އާސެނަލްއަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ 1996 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވި މިހާރު އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ވެންގާ ވަނީ އާސެނަލް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އާސެނަލްގައި އަށް ވެންގާ އިރުޝާދުދިން 20 އަހަރު ތެރޭގައި އެޓީމު ވަނީ އެ ކްލަބަށް ތިން ޕްރިމިއާ ލީގު، ހަ އެފްއޭކަޕް އަދި ހަ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް ވެންގާ ވަނީ އެކިގޮތްގޮތަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައެވެ. އިނގިރޭސި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށްވެސް އިރުޝާދުދޭން ފުރުސަތު ލިބުނު ވެންގާ ވަނީ އިންޑިވިޖުއަލް ގިނަ އެވޯޑުތައްވެސް ހޯދާފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް