ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - ކޫލް އެންޑް ކޫލް ޕްރޮޑަކްޓްތައް

ކޫލް އެންޑް ކޫލްގެ އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިލީ އިން ލޯންޗުކޮށްފި

  • ލިލީ އިން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑީ ވޮޝް، ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ އަދި ފޭޝަލް ސްކަރަބް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:33 1,883

ކޫލް އެންޑް ކޫލްގެ އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް - ރާއްޖެއެމްވީ

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ކޫލް އެންޑް ކޫލް"ގެ އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ލިލީ އިން ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑީ ވޮޝް، ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ އަދި ފޭޝަލް ސްކަރަބްއެވެ.

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަލްގެ މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ތަސްނީމް ވިދާޅުވީ "ކޫލް އެންޑް ކޫލް"ގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ކަމަށާއި ކޫލް އެންޑް ކޫލް ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރއަކީ މާރކެޓްގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކުރުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް އަވަހަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ލިލީ އިން ބުނެއެވެ.

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަލް އިން މިހާރު ވެސް ކޫލް އެންޑް ކޫލްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގައި ކޫލް އެންޑް ކޫލް ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

ލިލީ އިން ރާއްޖެއަށް ދަނީ އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ލިލީ އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެސެޕްސޯ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް، އަދި މިއަހަރު އިންޑޯމީގެ ނޫޑްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ.

ލިލީއަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް