އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

މޭގަންގެ ދަރިކަލުންނަށް ޕްރިޔަންކާ ޒިޔާރަތް ކުރިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގޮކޮށްފި

  • ޕްރިޔަންކާގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:41 9,153

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި މޭގަން މާކަލް - ގޫގުލް

ޑަޗަސް އޮފް ސުޒެކްސް މޭގަން މާކަލް އާއި ދަރިކަލުން އާރޗީ އަށް ޕްރިޔަންކާ ޒިޔާރަތް ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް އިންގްލެންޑަށް ކުރި ދަތުރުގައި ޕްރިޔަންކާގެ އެކުވެރިޔާ މޭގަން އާއި ދަރިކަލުން އާރޗީއާ ވިންޑްސޯރގައި ބައްދަލުކުރި ކަމަށް "ދަ ސަން"ގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ޓިފަނީ އެންޑް ކޯ އިން އާރޗީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި މިދިޔަ ހަފްތާބަންދުގައި ގިފްޓް ގަނެފައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި ޚަބަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ.

ޕްރިޔަންކާއަށް މޭގަން ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ ދަރުތުގައި މޭގަންއާ ދިމާކުރުމަށް ރާވާފައި ވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް މޭގަން ނުދިއުމުން ޕްރިޔަންކާ އާއި މެގަންގެ ރަހުމަތްތެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު "ޕޭޖް ސިކްސް"ގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރު ޕރިޔަންކާ ވަނީ ދޮގޮކޮށްފައެވެ.

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އީ ނިއުސްއަށް މޭގަންގެ ގާތް މީހަކު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރިޔަންކާ އާއި މޭގަން އަބަދު ވެސް ވާހަކަދައްކާ ކަމަށާއި ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނި ހަފްލާއަށް ނުދެވުނީ ރޯޔަލް ފެމިލީއާ ގުޅި ގިނަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާތީ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެ ތަރިންގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ގުޅުން އެގޮތުގައި އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އީ ނިއުސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި މޭގަންގެ ދަރިކަލުން އާރޗީއާ މިހާތަނަށް އަދި ދިމާނުވި ނަމަވެސް މޭގަންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި އާޗީއާ ވަނީ ދިމާވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްއީން، ޕްރިންސް ޗާލްސް، ކޭޓް މިޑްލްޓަން އދި ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާއި އާރޗީއާ ވަނީ ދިމާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް