ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވައްކަން

ހައްޖަށް ދާންވެގެން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

  • އެއީ ތިން މީހަކު ހައްޖަށް ދާން ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 13:16 | 9,243

ދަރަނބޫދޫ މަގެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ފ. ދަރަނބުދޫގައި ތިން ބަޔަކު ހައްޖަށް ދާން ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި 300،000 (ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ) ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ދަރަނބުދޫ ގެއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު 14:03 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ގެއްލިފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ފައިސާތަކަކީ ތިން މީހަކު ހައްޖަންދާން ވެގެން ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު އެ މައްސަލަ ބަލުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.