ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  • އޭނާ ހުން އައިސްގެން އުޅޭތާ ދެ ދުވަސް ވެއްޖެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 10:50 19,467

ރ ދުވާފަރު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރ. ދުވާފަރުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކަމުގެ ޚަބަރު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކައުންސިލަށް ވެސް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏެއްގައި ކަމަށާއި، އެ އޭނާއަކީ އެ ކުންފުނީގައި އިސްކޮށް އުޅޭ އެހެން ބިދޭސީއަކު ގެނައި މީހެއް ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަރުވި ބަނގްލަދޭޝް މީހާ ހުން އައިސް މޭގަރިއްސާތީ އުޅޭތާ ދެ ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފަހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވި ކަމަށާއި، މަރުވެފައިވަނީ އަރާމުކޮށްލުމަށް ފަހު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް ކަމަށް އޭނާއާ އެކު ގޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވެސް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަށްރަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތަށް ގިނަވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބެލުމާއި އެފަދަ މީހުން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން ކުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން އެކަން ކުރަން ދަތިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމުގެ މަޝްވަރާތަށް ސަރުކާރާ އެކު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި 1،44,607 ބިދޭސީން އުޅެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ 63،000 ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް