ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާ

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު މިޔަންމާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާ އާ ކުރަން އިމިގްރޭޝަނަށް ދިޔުމުން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 04:27 24,919

ލަންކާ މީހާ މިޔަންމާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންދަނީ - ދަ އިއްރަވައްޑީ

އީސްޓަރ ސަންޑޭގައި ލަންކާގައި ހަށި ގޮއްވައިގެން ބަޔަކު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު މިޔަންމާގެ ޔަންގޮންއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އަބްދުލް ސަލާމް އިރްޝާދް މަހްމޫދު ނަމަކަށް ކިޔާ 39 އަހަރުގެ ލަންކާ ރައްޔިތަކު މިޔަންމާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ އޭނާގެ ވިސާ އާ ކުރަން ޔަންގޮންގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހަށް ގޮސް ހުއްޓައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ޓޫރިސްޓު ފުލުހުން އޭނާ އެ ގައުމުގެ އެއްވެސް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް އެ ގައުމުގެ ހޮޓެލް އަދި ޓޫރިޒަމް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގިތާ 24 ގަޑި އިރު ނުވަނީހެވެ.

ޓޫރިޒަމް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ، ޓޫރިސްޓު ވިސާއެއްގައި މިޔަންމާއަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެތެރެވީ މީހެއް ކަމަށެވެ. ސިޓީގައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރާއި އުފަންދުވަސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކަމަށެވެ. ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު އޭނާ ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ބްރާންޗާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިސްޓް ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަހްމޫދު އޭނާގެ ވިސާގެ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް އެއް އަހަރާއި ދެ މަސް ދުވަސް ވަންދެން މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަންކާއިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އީސްޓަރ ސަންޑޭގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ހުރިހާ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަރުވެފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމަލާ ދިނީ އެ ގައުމުގައި އޮންނަ ނެޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އާއި ޖަމާއަތޭ މިއްލަތު އިބްރާހިމް (ޖޭއެމްއައި) އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް