ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ދިއްފުށި

ދިއްފުށީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

  • ހައްޔަރުކުރީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
  • ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 10 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 24 މެއި 2019 | ހުކުރު 17:37 5,320

ހަމަނުޖެހުމުގައި އަނިޔާވި މީހަކު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކ. ދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނާއި، ވައްކަން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކާއި ދެމެދެ ހިނގި ކުރިމަތިލުމުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ތޫނު އެއްޗަކުން މާރާމާރި ހިންގުމާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ތުލުސްދޫ ކޯޓުން 10 ދުވަސް ޖަހާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިއްފުށީގައި ވައްކަން ކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވަގުން ހޯދަން ނިކުމެ، ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައެވެ. މިހަމަ ނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދެ މިހަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި ހަމަނެޖުހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދިއްފުށީ މީހަކު ބުނީ ވައްކަން ކުރާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއް ހިފަހައްޓާ އޭނާ ދިން މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތިޖޫރީއެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތިޖޫރީ ފެނުނު އިރު އޭގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަޔަކު އޭނާއަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް މައުލޫމަތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް