ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - މެލޭޝިއާގައި ރޯދަމަސް

ރޯދަ ނުހިފާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލް އޮފިސަރުން ވެއިޓަރުންނަށް!

  • ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ
  • ކާ މީހުންނާ މެދު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކަާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 24 މެއި 2019 | ހުކުރު 09:12 31,747

ސެގަަމަތް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ތަނެއް ޗެކް ކުރަނީ - ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް

މެލޭޝިޔާގެ ސެގަމަތު ޑިސްޓިރިކްޓްގަަ ރޯދަމަހު ދުވާލު ގަޑީގައި ރޯދަ ނުހިފައި، ކާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް އެ އަވަށުގެ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލްގެ އޮފިސަރުން ކައްކާއިންނާއި ވެއިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ސެގަމަތް މުނިސިޕަލް ކައުންސިލް (އެމްޕީއެސް)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު މަސްނި ވަކިމަން ވިދާޅުވީ، ޖޮހޮރް ސިޓީގެ ކައުންސިލާ ސެގަމަތްގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ރޯދަމަހު ދުވާލު ގަޑީގައި ކާ މުސްލިމުން އަތުލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ހޮޓާ ތަކުގެ އިތުރުން ކަޑަ ތަކުގައި އޮފިސަރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޕީއެސްގައި 32 އޮފިސަރުން ތިބޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިސަރުންނަކީ، މޮޅަށް ކައްކަން އެނގޭ މީހުން ކަމަށާއި، އެމީހުން ތިބޭނީ ވެއިޓަރުންނަށް ނުވަތަ ކައްކާ މީހަަކަށް ވެގެން ކަމަށް އޭނާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްނި ވިދާޅުވީ، މުސްލިމަކު ރޯދަ މަހު ދުވާލު ކާއެއްޗަކަށް އޯޑަރު ކުރާ އިރަށް ކާން ހުންނަ މީހާގެ ފޮޓޯއެއް އެމީހާ އަށް ނޭގެ ގޮތަށް އޮފިސަރުން ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އެއަށް ފަހު އެމީހަކާއި މެދު ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް