ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 05:45
ސައޫދީ ރަސްގެފާގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން
ސައޫދީ ރަސްގެފާގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު
ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ 9 ދުވަހުގެ ދަތުރަށް 506 ޓަނުގެ ލަގެޖް
އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ކާރާއި އިލެކްޓްރިކް ދެ ސިޑިވެސް ހިމެނޭ

ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒް މިސަރަހައްދަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑޮނޭޝިޔާގައި މަޑުކުރައްވާ 9 ދުވަހަށް 506 ޓަނުގެ ލަގެޖް ގެންނެވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރޭގައި މާސިޑީޒް ލިމޯސިންސްގެ ދެކާރާއި ދެ ލިފްޓް ނުވަތަ އޮޓޯ ހަރުގަނޑުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދަ ޖަކާޓާ ޕޯސްޓުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސައޫދީ ޝާހީ ފެމެލީން އުއްމީދު ކުރާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ދަތުރުގައި 459 މެޓްރިކް ޓަން (506 ޔޫއެސް ޓަން) ގެ ކާގޯ އުފުލާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާރސިޑީޒް –ބެންޒް 600 އެސް ލިމޯސިންސް ދެކާރާއި ދެ އިލްކްޓްރިކް ސިޑި ހިމެނެއެވެ.

ސައޫދީ ޝާހީ ފެމެލީގެ މި ދަތުރުގައި 1500 މީހުން ބައިވެރިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 10 މިނިސްޓަރުންނާއި 25 ޕްރިންސް އަދި މަދުވެގެން 100 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހިމެނެއެވެ.

މިއީ މީގެ 46 އަހަރަށްފަހު ސައޫދީ ރަސްގެފާނު އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. އަދި މިއީ މިފަދަ ސާމާނާއެކުވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

މާރޗް މަހު ސައުދީއަރަބިޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި

ގުޅިގެން މާލެ އަތޮޅުން ފަސްތަރީގެ 3 ރިސޯޓެއް 13 ދުވަހަށް ވަނީ ބުކްކޮށްފައެވެ.

ތިން ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކްކުރައްވާފައިވާއިރު، ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދުވަސްކޮޅު އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާ ރިސޯޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރިސޯޓުން ބޭރަށް ދިއުންވެސް މަނަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރަސްގެފާނު ދަތުރުކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓުގެ އިތުރުން ފަސް މަތިންދާ ބޯޓާއި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖެ އާދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް