ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ކްރައިސްޓްޗަރޗް ހަމަލާ

ނިއުޒީ ލޭންޑްގެ މިސްތްތަކަށް ހަމަލާދިން މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

  • ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ ހަމަލާގައި 51 މީހުން މަރުވެފައިވޭ
  • މިހާރު ވެސް ވަނީ މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހުން މަރަން އުޅުނުކަމުގެ 40 ދައުވާ އުފުލާފައި
  • މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް އުފުލި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 21 މެއި 2019 | އަންގާރަ 20:59 3,145

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހު - ރޮއިޓަރސް

ނިއު ޒީލޭންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި ކަމަށް ނިއުޒީ ލޭންޑްގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފުލުހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ބްރެންޓަން ޓެރަންޓްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ "ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ" ދައުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހުން މަރަން އުޅުނުކަމުގެ 40 ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

މާރޗު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާލަތަކާ ގުޅިގެން ޓެރަންޓްގެ މައްފުޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތަށް ދެން އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނީ ޖޫން މަހުއެވެ.

މިއީ މިހާރު އޮތް ޓެރެރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް އުފުލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ދައުވާތައް އުފުލިކަން އާއްމުންނަށް އެންގުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އެ ދައުވާ އުފުލިކަން އެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވި މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިތުރު ދައުވާތައް އޭނާއާ މެދު އުފުލުމުގެ ކުރިން ގާނޫނީ މާހިރުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ލަފާހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް