ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް!

  • މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 22:35 5,139

އެސްޓީއޯ އިން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އަންގާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންއަކަށް ހާމިދު ނަޝީދު މުހައްމަދު، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށް މުހައްމަދު މިހާދުއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ގައިސް އިސްމާއިލް، ޝިމާދު އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން އިސްމާއިލް ޖުމައިލް ރަޝީދު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާއިރު އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކުރާނެ މެންބަރަކަށް އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ އާމިނަތު ރުޝްމާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 224 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް