ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ލަންކާ މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދިނުން

ހަމަލާދޭން ސިފައިންގެ މީހަކު އިޝާރާތެއް ނުކުރޭ: ލަންކާ އަަސްކަރިއްޔާ

  • ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ސިފައިންގެ މީހާ ކަމަރު ހެޔޮވަރުކޮށްލާ މަންޒަރު
  • ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްބާރުލުމުއް ނުދޭނެ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 18 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 08:40 11,294

ހަމަލާތަކަށް ފަހު ލަންކާ ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދޭން އިޝާރާތް ކުރި ކަމަށް ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ސިފައިންގެ މީހާ، ހަމަލާދިން މީހުންނަށް އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ނުކުރާކަމަށް ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސީސީޓީވީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ސިފައިންގެ މީހާ އަތުން އިޝާރާތެއް ކުރާތާ ހިނދުކޮޅެއް ނުވަނީސް ބަޔަކު އައިސް ގެއަކަށް ހަމަލާދޭ މަންޒަރެވެ. ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމާންޑަރު މަހޭޝް ސެނަނަޔަކެ ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ މީހާ އަތުން އިޝާރާތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ސިފައިންގެ މީހާ އޭނާގެ ބަޑީގެ ކަމަރު ހެޔޮވަރު ކޮށްލާތަން ކަމަށެވެ. ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވީ އަސްކަރިއްޔާއިން މި ނިންމުމަށް އައިސްފައިވަނީ ވީޑިއޯ އެތައް ފަހަރަކު އެނަލައިޒް ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ އިހުމާލެއްވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމުން ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވީ ސިފައިން އެއްވެސް ކަހަލަ ހަމަނުޖެހުމަކަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމަލާތައް މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު ހަމަނުޖެހުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ލަންކާގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިސްކިތްތަކަށާއި މުސްލިމުންގެ ގެދޮރާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމަލާދީފައިވެއެވެ. ހަމަލާތަކުގައި އެކަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް 100އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް