ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ފޭދޫ އަންހެން މީހާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފުލުހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ޝިދާތާ

  • އަދަބު ނުލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ވިސްނުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:35 | 2,763

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ށ. ފޭދޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ރަހުމްކުޑަ އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ށ. ފޭދޫގައި އަންހެނަކަށް އަންހެނަކަށް ރަހުމްކުޑަ އަނިޔާތަކެއްދިން މައްސަލަ ތަހުގީގް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާކޮށް، އެކަމުގެ އަދަބު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ވިސްނުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ސީދާތާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަ އަންހެނަކު ފޭދޫ މަގުބައްތިއެއްގެ ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ބަނދެފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާގެ ބޮލުގައި ގޯންޏެއް އޮޅައި، ބަނދެފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަނިޔާ ލިބުނު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާއަކީ މީހަކާ ވެސް އިނދެގެން އުޅޭ ފަސް ދަރިންގެ މަންމައެވެ. އޭނާއަށް އެ އަނިޔާ ކުރީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ވެސް އަދި ނޭނގެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.