އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ

އައިޓީ ތްރެޓެއް އޮތުމުން ޓްރަމްޕް އިމަރޖެންސީ އިއުލާނު ކުރައްވައިފި

  • ވާވެއި ކުންފުންޏަށް އެމެރިކާއިން މިހާރުވެސްވަނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 14:26 7,084

މި އަމުރުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު - އެމްއެންޑީއެފް

އެމެރިކާގެ ކޮމްޕިއުޓަރތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންދޭ ހަމަލާތަކަކާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމަރޖެންސީ އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ގަރާރަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބެލޭ ބޭރުގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނިތައް އެ ގައުމުގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުުރުން މަނާކުުރުމަށް ސޮއިކުރެއްވި ގަރާރެކެވެ. 

ނަމަވެސް ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރުގައި ވަކިކުންފުންޏެއްގެ ނަން ވިދާޅުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް ބެލެވޭގޮތުގައި އެއީ ވާވެއި ކުންފުންޏެވެ.

ޗައިނާގެ ބިޔަ ވާވެއި ކުންފުނިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް މަނާކުުރުމުން ގެއްލުންވާނީ  ޚިދުމަތް ހޯދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެެމެރިކާގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ މަސްތަކުގައިވަނީ ވާވެއިގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާއަށް ޖާސޫސް ކޮށްދޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާއިންދަނީ ވާވެއި އިން 5 ޖީ ނެޓްވަރކްގެ ޚިދުމަތަށް ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ޕްރެޝަރ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ކޮމާސް ޑިޕާޓްމަންޓުންވަނީ ވާވެއި ކުންފުނި އެންޓިޓީ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. އެއާއެކު އެމެރިކާގެ ފަރމް ތަކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެ ކުންފުންޏަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް