ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިރާން - އެމެރިކާ

ކޮންމެހެން ތިބެން ނުޖެހޭ ސްޓާފުން އިރާގުން ފޭބުމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފި

  • މެދުއިރުމަތިން އެފަދަ ބިރެއް އޮތްކަމަށް އެމެރިކާ ފިޔަވައި އެއްވެސް ގައުމަކުން ނުބުނޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:30 2,937

އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއް ފާހަގަވެފައި ނުވާކަމަށް - ރައީސް އޮފީސް

އީރާނާއި، އެމެރިކާއާ ދެމެދު ނުތަަނަވަސްކަން ބޮޑުވަމުންދަނިކޮށް އިރާގުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސްޓާފުން އެ ގައުމުން ފޭބުމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފިއެވެ.

ބަޣްދާދުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީއާއި އިރްބިލްގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓްގެ މުވައްޒަފުން އަވަަހަށް ޓިކެޓްނަގައިގެން ފުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ "އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސްކަންދޭނެކަންތައް، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުބާރު އެބަ އޮތް އިރާގުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދެވޭނެ ކަމުގެ" އެވެ.

"ނަމަވެސް މި ނުރައްކަލަކީ ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭންނުންވޭ ލިބޭ ގެެއްލުން ކުޑަކުރަން" އޭނާ ވިދާޅުވިި އެވެ.

ހަމަ މި ވަގުތުގައި ޖަރުމަނާއި ހޮލޭންޑްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އިރާގުގެ ސިފައިންނަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ތަމްރީނުތައްވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އީރާނުގެ މަދަދު ލިބިފައިވާ ސިފައިންގެ ފަރާތުން އަތުވާދާނެކަމަށް އިންޓެލިޖެންސުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލައި މެދުއިރުމަތީގައި ތްރެޓް ލެވަލް މަތިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ބިރުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖެނެރަލެއްގެ ވާހަަކަތަކާއި މި ވާހަކަ ފުށޫއަރައެވެ.

އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ކޯލިޝަންގެ ޑެޕއުޓީ ކޮމާންޑަރ ކްރިސް ގީކާ ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ އިރާނުގެ މަދަދު ލިބިފައިވާ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ކިބައިން އެމެރިކާގެ ސިފައިންނާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް