ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު

ޖަމީލް ޕީޕީއެމް އޮޮފީހަށް ވަޑައިގެން، ތަރާވީހެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

  • ޖަމީލް ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 02:47 3,960

ޕީއެމް އޮފީހުގައި ނިހާނާއެކު ޖަމީީލް - ސަން

ކުރީގެ ނައިިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ޕީޕީއެމް އޮފީހަަށް ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޖަމީލް ޕީޕީއެމް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތާރާވީހެއްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށެވެ. އެ ތަރާވީހުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

މިއީ، ޖަމީލް ނައިބް ރައީސަކަމުން ވަކިކުރިފަހު ދެބޭފުޅުން އެކުގައި ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ. 

ނިމިދިޔަ މަޖިލީސް އިންތާހުބައިވެސް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާއި ކުރިމަތިލައްވަންޖެހިވަޑައިގެންނެވި ޖަމީލް ޕީޕީއެމް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްއެމާއި، ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުންނައި ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕީއެންސީގެ ނައިބް ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިިދާޅުވީ ޖަމީލަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު، ޖަމީލް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގައިވެސް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޖަމީލަކީ މިވަގުތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް