ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފުލުހުން

ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި ދެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ މީހަކާއި 30 އަހަރުގެ މީހެއް

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 02:19 | 6,492

ޓްރިމަރުގެ ތެރެއިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި, ނ. ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ދެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ މީހަކާއި 30 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ށ. ފުނަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 00:15 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެރަށު މަގުމަތިން އެމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދެ ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން 30 އަހަރު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ނ. އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ލޯންޗަކުން މާޅެންދުއަށް ގެންދާ ފޮށިގަނޑެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައިކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މެއި 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:13 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި، މާޅެންދުއަށް އެ ލޯންޗު ގާތްކުރުމުން ފޮށިގަނޑާ ހަވާލުވާން އައިފަރާތް ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެ ފޮށިގަނޑު ތެރޭގައި އޮތް ޓްރިމަރެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. 

މި ދެ މައްސަލަވެސް ފުލުހުންދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.