ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ޕައުލް ޕޮގްބާ

ސީޒަން ނިމުމުން ޕޮގްބާ ދިޔައީ އުމްރާއަށް

  • ޕޮގްބާއަށް މި ސީޒަން ވަނީ ނިމިފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 22:07 9,323

ޕައުލް ޕޮގްބާ (ވ) - ޓްވިޓަރ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފިލްޑަރ އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް ގޮސްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ޕޮގްބާ އުމުރާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މިފަހަރު އޭނާ ދިޔައީ ރައްޓެހިންތަކެއް ގޮވައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެވަޓަންއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރ ކާޓް ޒޫމާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕޮގްބާ އުމްރާވުމަށް މައްކާއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ޗެއާމަން ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒް ތުރްކީ އަލް ފައިސަލްއާ ވަނީ ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ޖޯޒީއެއް ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒްއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

މި ސީޒަން ޕޮގްބާއަށް ނިމިފައިވާއިރު، އޭނާގެ ކްލަބް ޔުނައިޓެޑަށް މި ސީޒަނަކީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނޫނެވެ. އެޓީމު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަވަނައިގައި ނިންމާލާފައިވާއިރު، ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުންވެސް ޖާގަ ނުލިބެއެވެ. އަދި އެ ކްލަބް ޖެހޭނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެވެސް ކޮލިފައިން ކުޅޭށެވެ.

ޔުނައިޓެޑާ އެކު ޕޮގްބާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2021 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާ އިރު، އޭނާ އަށް މިހާރު ލިބެނީ ހަފްތާ އަކު 290،000 ޕައުންޑެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑާ އެކު ޕޮގްބާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވަންދެން އޭނާ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން 2010 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި އުމުރުން26 އަހަރުގެ ޕޮގްބާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 135 މެޗުގައި 31 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ލީގް ކަޕް އަދި ޔޫރޮޕާ ލީގު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ފްރާންސާ އެކު 2013 ވަނަ އަހަރު 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް އަދި މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޕޮގްބާ ވަނީ ސީނިއާ ޓީމުގައި ހިމެނި 66 މެޗު ކުޅެ 10 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް