ބުދަ 20 ނޮވެންބަރު 2019
07 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 23
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ވިޔަފާރި - ވަގުތީ މާރުކޭޓު

ވިލިމާލޭގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ގުރު ނަގައިފި

  • ވިލިމާލޭ މާރުކޭޓުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 ގޮޅި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 10:29 2,771

ގުރު ނެގުމުގެ ތެރެއިން - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުނަގައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފީހުގައި ކަމަށާއި ޖުމްލަ 54 ފަރާތަކުން މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖުމްލަ 54 ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވަގުތު އެއް ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ނަން އަނބުރާ ނެގި ކަމަށާއި ގުރުއަތުން އެހެންކަމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 53 ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ކަމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން 20 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ގުރު ނަގާފައިވަނީ ވެސް އެގޮތަށް ކަމަށާއި ރިޒާވް ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި 10 ފަރާތެއްގެ ނަން އިތުރަށް ނަގާފައިވާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި 2600 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި ހަދާފައިވާ ގޮޅީގެ ބޮޑު މިނަކީ 80 އަކަފޫޓެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމީ، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ މަހު ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމަށެވެ.

ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން މާލޭގެ ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ވެސް ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިރު، ވެސްޓް ޕާކުގައި ހުންނަ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން 32 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް