ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުން

ޓޭންކަރުތަކަށް ދިން ހަމަލާއާ އެކު މެދުއިރުމަތީގައި ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރުވެރިކަން!

  • ހަމަލާދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވޭ
  • މި ކަނޑުއޮޅިން ދުނިޔޭގެ އުފައްދާ ތެލާއި ގުދުރަތީ ގޭހުގެ 20 އިންސައްތަ އުފުލާ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 10:54 1,794

ހަމަލާދީފައިވާ ނޯވޭގެ ޓޭންކަރުގެ ހަލްގައި ލޯވަޅެއް އެޅިފައި - ރައީސް އޮފީސް

ސައުދީ އާއި ޔޫއޭއީގެ ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، މެދު އިރުމަތީގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެއެވެ.

ހޮރުމޫޒު ކަނޑުއޮޅީގައި އޮންނަ ފުޖައިރާ ބޭރުގައި އޮތް ހަތަރު އުޅަނދަކަށް ހަމަލާދިނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ. ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައި ނުވާ އިރު، ހަމަލާގެ ސަބަބުން ބޯޓުތަކުން ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ވެސް ނުފައިބާ ކަމަށް ޔޫއޭއީގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހަމަލާ ދިން ބޯޓުތަކަކީ ސައުދީގެ "އަލް-މަރްޒޮގާ" އަދި "އަމްޖަދް" ނަމަކަށް ކިޔާ ޓޭންކަރުތަކަކަށާއި، ނޯވޭގެ "އަންޑްރެއާ ވިކްޓްރީ" ޓޭންކަރަށާއި ޔޫއޭއީގެ ބަންކަރިން ބާޖެއް ކަމުގައިވާ "ދަ އޭ މިޝޭލް" އަށެވެ. ނޯވޭގެ ބޯޓު ހިންގާ ތޯމް ގްރޫޕުން ބުނީ ފެނުން މަތިން ޖެހުނު ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން، ބޯޓުގެ މައިގަނޑުގައި ލޯވަޅެއް އެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. ސައުދީ ޓޭންކަރުތަކުގެ މައިގަނޑަށް ވެސް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމަށް ސައުދީން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެއްވެސް ގައުމަކުން އަދި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ބައެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައި ނުވާއިރު، ނުރަސްމީ މަސްދަރުތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އޮތީ އީރާނުގެ އަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހޮރުމޫޒު ކަނޑުއޮޅިން ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ޓޭންކަރުތަކަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސިފަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ތަފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުން ދީފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އުފައްދާ ތެލާއި ނެޗުރަލް ގޭސްގެ 20 އިންސައްތަ ދަތުރުކުރަނީ ހޮރުމޫޒު ކަނޑުއޮޅިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް