އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސުރުވީންގެ ދަރިފުޅު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި

  • ސުރުވީންގެ ދަރިފުޅަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ އީވާ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 01:48 7,331

ސުރުވީން ޗައުލާ ދަރިފުޅު އީވާ އާއި އެކު - އެމްއެންޑީއެފް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުރުވީން ޗައުލާ އަށް ދަރިއަކު ލިބުނު ކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުއެވެ.

ސުރުވީންގެ ދަރިފުޅަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ އީވާ އެވެ.

ސުރުވީން ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅާއި ނަގާފައިވާ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގްގައި އޭނާ ލިޔެފައިވަނީ "ޓު ލަވް.. އައި ނީ ނައު..." އެވެ.

މީގެ ކުރިން ސުރުވީން ވަނީ ބޭބީގެ ފައިތިލަ ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ސުރުވީން މާބަނޑުކަން ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު އިންސްޓަގްރާމްގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި އެކު ދެމީހުން އެކުގައިތިބި ފްރޭމްކޮށްފައި އިން ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށެވެ. އަދި އެފޮޓޯގައި ބޭބީ ގެ ބޫޓެއް ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ.

ސުރުވީން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަކްޝޭ ތައްކަރު އާއި އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ވަނީ ސިއްރު ކޮށްފައެވެ. އެދެމީހުން ކައިވެނި ކުރިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަަނަ އަހަރު އެވެ.

ސުރުވީން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ޑްރާމާ ތަކުގެ ތެރޭގައި "ކަހީނތޯ ހޯގާ"، "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" އަދި "ކައްޖަލް" ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ސުރުވީން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ވެބް ސީރީޒް ތަކުގެ ތެރޭގައި "ސެކްރެޑް ގޭމްސް"، "24" އަދި "ހަގްސޭ" ހިމެނެއެވެ. ސުރީވީން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ހޭޓް ސްޓޯރީ 2" ގެ ލީޑް ރޯލުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޮ

ފޮޓ÷

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް