ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އިރުފާން އާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ބޭނުމެއް ނޫން: ކަރީނާ

  •  "އަންގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގައި ކަރީނާ ފެނިގެންދާނީ ކޮޕެއް ގެ ރޯލުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:54 5,165

އިރުފާން ޚާން އާއި ކަޜީނާ ކަޕޫރު - ރައީސް އޮފީސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ކަރީނާ ކަޕޫރު އިރުފާން ޚާން އާއި އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިގެންދާ ފިލްމް "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާކަމަށް ކަރީނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ޕީޓީއޭ" އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ކަރީނާ ބުނެފައިވަނީ ފިލްމްގައި ކިތެންމެ ކުޑަ ރޯލެއް އަދާކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެއީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ.

" އަހަރެން މި ފިލްމްގައި ފެނިގެންދާނީ ވަރަށް ކުޑަމަންޒަރަކުން. އަދި އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން އިރުފާން އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލާކަށް" ކަރީނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 "އަންގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގައި ކަރީނާ ފެނިގެންދާނީ ކޮޕެއް ގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި އެރޯލު ކުޅުމަށް އެކްސައިޓްވެފައި ހުރި ކަމަށް ކަރީނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އަންގްރޭޒީ މީޑިއަމް" އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ސީކުއެލްއެވެ.

ހިންދީ މީޑިއަމްގައި އިރުފާން ކުޅެފައިވަނީ ދިއްލީގެ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ރޯލެވެ.

  މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް އިރުފާން ފަށާފައި މިވަނީ ލަންޑަންގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ފަހުއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް