ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ދިޕިކާ ނިއު ޔޯކް ގައި ރިޝީ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  • ނީތޫ ވަނީ އެ ތިން މީހުން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:44 13,192

ރިޝީ ކަޕޫރާއި ނީތޫ ސިންގް އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން ނިއުޔޯކް ގައި ވެޓްރަން އެކްޓަރ ރިޝީ ކަޕޫރާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ނީތޫ ސިންގް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނީތޫ ވަނީ އެ ތިން މީހުން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

 ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ ދިޕިކާއި އާއި މަޖާ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ފޮޓޯގައި ދިޕިކާ ފެނިގެން ދަނީ ހުދު ސްވެޓަރ އެއްގައެވެ. ރިޝީގައިގައި ދިޕިކާ ބައްދަލައިގެން ހުރި އިރު މި ސެލްފީ ނަގާފައިވަނީ ނީތޫ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ރިޝީ ދަނީ ނިއުޔޯކްގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. ދިޕިކާ ނިއުޔީކް ސިޓީއަށް ގޮސްފައިވަނީ މެޓް ގާލާ 2019 އަށެވެ.

ދިޕިކާ އަކީ ރިޝީ އާއި ނީޓޫ ގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. 

ނަމަވެސް ރަންވީރު މިހާރު ޑޭޓް ކުރަމުންދަނީ އާލިއާ ބަޓް އާއެވެ. ދިޕިކާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރަންވީރު ސިންގް އާއި ކައިވެނި ކޮށްފައެވެ. ރަންބީރާއި ދިޕިކާ އާއި ދެމެދު ގައި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން މިހާރު ވެސް އޮވެއެވެ. އަދި ލަވް ރަންޖަންގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް ގައި އެދެމީހުން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް