ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ބޮލީވުޑް

ދިޕިކާ ނިއު ޔޯކް ގައި ރިޝީ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  • ނީތޫ ވަނީ އެ ތިން މީހުން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:44 | 14,709

ރިޝީ ކަޕޫރާއި ނީތޫ ސިންގް އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން ނިއުޔޯކް ގައި ވެޓްރަން އެކްޓަރ ރިޝީ ކަޕޫރާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ނީތޫ ސިންގް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނީތޫ ވަނީ އެ ތިން މީހުން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

 ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ ދިޕިކާއި އާއި މަޖާ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ފޮޓޯގައި ދިޕިކާ ފެނިގެން ދަނީ ހުދު ސްވެޓަރ އެއްގައެވެ. ރިޝީގައިގައި ދިޕިކާ ބައްދަލައިގެން ހުރި އިރު މި ސެލްފީ ނަގާފައިވަނީ ނީތޫ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ރިޝީ ދަނީ ނިއުޔޯކްގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. ދިޕިކާ ނިއުޔީކް ސިޓީއަށް ގޮސްފައިވަނީ މެޓް ގާލާ 2019 އަށެވެ.

ދިޕިކާ އަކީ ރިޝީ އާއި ނީޓޫ ގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. 

ނަމަވެސް ރަންވީރު މިހާރު ޑޭޓް ކުރަމުންދަނީ އާލިއާ ބަޓް އާއެވެ. ދިޕިކާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރަންވީރު ސިންގް އާއި ކައިވެނި ކޮށްފައެވެ. ރަންބީރާއި ދިޕިކާ އާއި ދެމެދު ގައި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން މިހާރު ވެސް އޮވެއެވެ. އަދި ލަވް ރަންޖަންގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް ގައި އެދެމީހުން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.