ހޯމަ 17 ޖޫން 2019
01 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގު

އައިޕީއެލް: ދެއްލީ ކެޕިޓަލްސް ބަލިކޮށް ޗެންނާއި ސުޕަރ ކިންގްސް ފައިނަލަށް

  • ޗެންނާއީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ހަ ވިކެޓުގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ މުމްބާއީ އިންޑިއަންސްއާ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 08:24 2,262

ޗެންނާއި ސުޕަރކިންގްްސްގެ ކެޕްޓަން މަހިންދްރަ ސިންގް ދޯނީ މުމްބާއީ އިންޑިއަންސްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ސަލާން ކުރަނީ - އެފްއޭއެމް

ދެއްލީ ކެޕިޓަލްސް ބަލިކުރުމަށް ފަހު، ތިން ފަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ޗެންނާއި ސުޕަރ ކިންގްސް، އިންޑިއަން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާކުރުމަށް ފަހު ޗެންނާއީން ނިންމީ ބޯޅަ އުކަން ނިކުންނަންށެވެ. ކުޅެން ނިކުމެ ދިއްލީއަށް 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 147 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމަށް އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ 38 ލަނޑު ހެދި ރިޝާބް ޕާންޓެވެ. ދެއްލީ ކެޕިޓަލްސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ތިރީސް ލަނޑަށް ވުރެ މަތިން ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ޕާންޓެވެ.

ޗެންނާއީގެ ބޯލަރުންގެ މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ދިއްލީއަކަށް ރަނގަޅު ޕާޓްނާޝިޕެއް ހެދިފައި ނުވާއިރު ސުޕަރިކިންގްސްގެ ޑްވޭން ބްރާވޯ، ހަރްބަޖަން ސިންގް، ރަވިންދްރަ ޖަޑޭޖާ އަދި ދީޕަކް ޗަހަރް، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ދެ ވިކެޓު ނަގާފައިވެއެވެ.

ޖަވާބުގައި ކުޅެން ނިކުމެ ސުޕަރ ކިންގްސްއިން މެޗު ހަ ވިކެޓުގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ، 19 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 151 ލަނޑު ހަދައިގެންނެވެ. އެ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 50 ލަނޑު ހެދި ޝޭން ވޮޓްސަން އާއި ފާފް ޑު ޕްލިސީސްއެވެ.

ޗެންނާއީން ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ މުމްބާއީ އިންޑިއަންސް އައިޕީއެލްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ، ފުރަތަމަ ކޮލިފައިން މެޗުގައި ޗެންނާއި ހަ ވިކެޓުގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. މި ދެ ޓީމަކީ އައިޕީއެލްގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ފަހަރަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ދެ ޓީމެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް އައިޕީއެލް ތިން ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޗެންނާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ، ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުން މަނާކުރެވިފައި އޮތުމަށް ފަހުގައެވެ. އެ ޓީމަށް ވާދަކުރުން މަނާކުރެވުނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް