އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ރޯދަ 1440

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހީލަމާ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅައި ދެއްވަނީ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް

  • މިއީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4:30ގައި ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 00:13 7,534

ހިފަހަރުގެ ހިލަމާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ރޮއިޓަރސް

ރާއްޖޭގެ ޓީވީގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ''ހީލަމާ'' ޕްރޮގްރާމް މި ފަހަރު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވަނީ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެންޕަވަމަންޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:30 ގައި ފަށާ މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުރަތަމަ ވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ގެންނަން ފެށީ މަހްލޫފްއާއެކު އެވެ. ނަމަވެސް 2017 އަހަރު މަހްލޫފު ޖަލަށް ލާފައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން ރަމަޟާން މަހުގެ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގެންނެވުނެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު ރޯދަ މަހު މަހްލޫފު ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުން، ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އެވެ. 

ހީލަމާ ޕްރޮގްރާމްއާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތް ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ހޭދަކޮށްލަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އުފާވެރި ވަގުތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ މިޕްރޮގްރާމްއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ކޮމެންޓް ލިބޭ ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ކުދިން ބައިވެރިކުރުވަން އެދޭ ކަމަށެވެ. 

''އެންމެ ފުރަތަމަ މިޕްރޮގްރާފް ފެށިއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވިން. އޭގެފަހުން ދިމާވި ބައެއް ކަންކަމާ އަޅުގަނޑު ބައިވެރިނުވެވި ދިޔައީ. މަޖުބޫރީ ގޮތުން ނާދެވޭ ހިސާބުގައި ބަންދެއްގައި ހުރީ. މިއަހަރު މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތީ ވަރަށް ރަނގަޅު. ހަވީރު ގަޑީގަ ކުޑަކުދިންނާއެކު މަޖާ ޕްރޮގްރާމެއް  ކުރިއަށް ގެންދަން ލިބޭތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާވޭ'' މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ގޭބަންދުގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް ބެއްލެވި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް