އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާ

ލިޔުމުގެ ކުށެއް ހިމެނޭ އޮސްޓްރޭލިއާ ފައިސާގެ 400 މިލިއަން ބޭންކްނޯޓު ޗާޕުކޮށްފި

  • 400 މިލިއަން ނޫޓުގެ ތެރެއިން 46 މިލިއަން ނޫޓު މިހާރުވެސް ދައުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 10 މެއި 2019 | ހުކުރު 08:20 | 6,385

ލިޔުމުގެ ކުށް ހިމެނޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ 50 ޑޮލަރުގެ ނޫޓު - ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީ ފީޗަރތަކާއި ފަހުގެ އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޗާޕުކުރި ފައިސާގެ 50 ޑޮލަރުގެ ނޫޓުގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އިނުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދައުރުކުރަން ފެށި 50 ޕައުންޑުގެ ނޫޓުގައި ހިމެނޭ އެންޓި-ކައުންޓަރފިޓިން ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ ސްވޯންއަކާއި ނޫޓު ގުޑުވާލުމުން ނުއަތުން ފެންނަ 50ހެއް ހިމެނެއެވެ. މި ނޫޓުގައި ހިމެނޭ ޓައިޕޯއަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން “Responsibility” އޮންނަން ޖެހޭ ތަނެއްގައި އެއް އަކުރު މަދުކޮށް “responsibilty” ޖެހިފައި އޮތުމެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hot Breakfast (@mmmhotbreakfast) on

މި ނޫޓުގެ 400 މިލިއަން ގަނޑު ޗާޕުކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 46 މިލިއަން ނޫޓު މިހާރުވެސް ދައުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާ (އާރްބީއޭ) އިން ބުނެފައިވެއެވެ. ދައުރުވަމުންދާ ޖުމުލަ ފައިސާގެ އަގު 2.3 ބިލިއަން އޮސްޓްރޭލިއާ ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް ވެސް އާރްބީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމަ ލޮލަށް ނުފެންނަ މި ޓައިޕޯއަކީ (ލިޔުމުގެ ކުށް) ނޫޓުގައި މައިކްރޯ ޕްރިންޓުން ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. 50 ޑޮލަރުގެ ނޫޓު ހާއްސަކުރެވެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަން ފުރަތަމަ އަންހެނާ ކަމުގައިވާ އީޑީތް ކޯވަންއަށެވެ. އެ ލިޔުންކޮޅުގައި ހިމެނެނީ އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަންކޮޅެކެވެ.

މި ކުށް ނޫޓުތަކުގައި ހިމެނޭކަން އާރްބީއޭއަށް އެނގުނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗާޕުކުރަން ނިންމާފައިވާ ނޫޓުތަކުގައި އެކުށް ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ކުށުގެ ސަބަބުން މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނަ ނޫޓުތަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި މިޒާތުގެ ކުށެއް ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި ބޭންކު ނޫޓުތަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބަފައިވާ އިރު، އެންމެ މަގުބޫލު ނޫޓަކީ ވެސް 50 ޑޮލަރުގެ ނޫޓެވެ. މި އަދަދުގެ ނޫޓުގެ އިތުރުން ފަސް ޑޮލަރު، ދިހަ ޑޮލަރު އަދި ވިހި ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓުތައް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ތައާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.