ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސަލްމާން އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަށް ފަރުޚާން ދިން ޖަވާބަކީ މިއީ

  • ފަރްޚާން ގެ ބައްޕަ އާއި އާއި ސަލްމާންގެ ބައްޕަ ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމް ތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 10 މެއި 2019 | ހުކުރު 12:25 1,574

ފަރްޚާން އަޚުތަރު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާން އާއި ފަރުޚާން އަޚްތަރު އެކުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ފަރުޚާން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ބޮލީވުޑް ލައިފް ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން މި ދެތަރިން ދާދިފަހުން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް ފިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

އަދި ފިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އިރު ވަންދެން ސަލްމާންގެ ގޭގައި އެދެތަރިން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ފަރުޚާން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އާއި ސަލްމާން އާއި މިވަގުތު އެއްވެސް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ސަލްމާން އަކީ ފެމިލީ ފްރެންޑެއް ކަމަށާއި އެދެމީހުން ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކާއި ހިއްސާ ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަރްޚާން ގެ ބައްޕަ ޖާވިދް އަޚްތަރު އާއި އާއި ސަލްމާންގެ ބައްޕަ ސާލިމް ޚާން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމް ތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ފަރުޚާން މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގައެވެ. މި ފިލްމްގައި އޭނާ އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއެވެ.

ސަލްމާން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ފިލްމް "ބާރަތް" އިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަލްމާން ދަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަބަންގް3" ޝޫޓިންތައް ނަގަމުންނެވެ.މި ފިލްމްގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ސޯނާކްޝީ ސިންހާ އާއި އެކުގައެވެ. އާލިއާ ބްޓް އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަކީ ވެސް އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމެކއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް