ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 06:42
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ތައްޓާއިއެކު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ތައްޓާއިއެކު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ބީބީސީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މޮރީނިއޯއާ އެކު ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ތަށި އުފުލާލައިފި
މިއީ ލީގް ކަޕް ޔުނައިޓެޑުން ހޯދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު
ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި،ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކުރި ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ކޯޗަކަށް މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ތަށި އެކުލަބުން އުފުލާލައިފިއެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑްގައި ހޭދަކުރި ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި، އެޓީމާއެކީ ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކޯޗުގެ ޝަރަފު މޮރީނިއޯއަށް ލިބުމާއިއެކު ޔުނައިޓެޑް އުފުލާލާފައިވަނީ އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕެވެ.

 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސައުތްހެމްޓަން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ހޯދުން ވެގެންގޮސްފައިވަނީ އެމުބާރާތް އެކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ.

 

ސައުތްހެމްޓަންގެ މައްޗަށް 2-3 މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުރިހޯދި ފޯރިގަދަ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަޑު ފެނުނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެވެ.

 

އެގޮތުން މެޗުގެ ނަވާރަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗްއެވެ. އޭނާ މިގޯލް ޖާހާފައިވަނީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުނިޓެޑުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑް ފުޅާކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑަށް މި ގޯލު ޖަހައިދީފައިވަނީ ޖެސީ ލިންގާޑްއެވެ.

 

މި ގޯލާއެކު ލިންގާޑްވަނީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ގޯލާ ރަށްޓެހި ކުޅުންތެރިއަކަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން އެންމެފަހުން ކުޅުނު، ތިން މެޗުގައި ވެސް ލިންގާޑްވަނީ ޖަހާފައެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ލަނޑާއެކު ނަތީޖާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނައިސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ސައުތްހެމްޓަން އިން ވަނީ ލަޑެއް ޖަހާފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި މި ލަނޑު ސައުތްހެމްޓަންއަށް ޖަހައިދިނީ މަނޯލޯ ގަބިއަޑީނީއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންދިޔައީ ނަތީޖާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނައިސް 2-1 އިން ޔުނައިޓެޑް ކުރީގައި އޮވެގެނެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފާއި ޚިލާފަށް ދެވަނަ ހާފްގައި ފެށުނު އިރު ސައުތްހެމްޓަން ފެނުނީ މާ ވަރުގަދަކޮށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ އެޓީމުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

ދެ ހާފް ފަށައިގެން ޔުނައިޓެޑަށް ހަމަޖެހިލާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުދީ މެޗުގެ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި ސައުތްހެމްޓަން އިން ދެ ވަނަ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

 

ސައުތްހެމްޓަންގެ ދެވަނަ ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ މުޅިމެޗުގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް އަދި އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގަބިއަޑީނީއެވެ.

 

މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވުމާއި ސައުތްހެމްޓަން އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފާނެހެންވެސް ހީވިއެވެ. އެގޮތުން ސައުތްހެމްޓަންގެ ލަޑަށްފަހުވެސް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

 

އެގޮތުން ރޮމެއޫ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރޮމެއޫގެ އެހަމަލާ ގޯލަކަށް ވުމަށް ހުރަކަށް މެދުވެރިވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއެވެ.

 

ދެޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުނުވެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެދާނެ ކަމަށް ހީވެފައިވަނިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ފަހު ހާފުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ލަނޑެއްޖަހާ އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް އުފުލާލުމާއި މިނެޓުކޮޅެއް ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑްގެ މި ލަނޑު ކާމިބު ކޮށްދިނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފަރ އެއްގައި މިސީނަށް ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އިބްރަހިމޮވިޗްއެވެ. އެލަނޑު އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް އުފުލާލިއިރު، އަދި މި ސީޒަނުގައި އެކުލަބަށް ޔޫރޮޕާ ލީގާއި އެފްއޭކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބަ އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް