ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 05:21
ޑާބާ އަބާނީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޓީސީގެ ފުރަތަމަ 11
ޑާބާ އަބާނީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޓީސީގެ ފުރަތަމަ 11
ޓްވިޓަރ
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޓީސީ އަދި މަނަންގް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ރާއްޖެ ޓީވީން ވަގުތުން
ދެވަނަ ސެމީގައި ޕޮޗިއެން ނިކުންނާނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓޮގަން އަބާނީއާ ދެކޮޅަށް
ޓީސީ އަދި މަނަންގް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސްޕޮންސާ އަކީ އެސްޓާސް
ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ނޭޕާލްގެ ލީގް ޗެމްޕިއަން މަނަން ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އެސްޓާސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސްޕޮންސާއާއެކު ރާއްޖެޓީވީން މި މެޗު ގެނެސްދޭއިރު، މެޗު ފެށުމުގެ 30 މިނެޓު ކުރިން ޕްރީޝޯއެއްވެސް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ވިދާޅުވީ މި މެޗު ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމީ ޓީސީ އަކީ ރާއްޖެޓީވީގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަށްވުމާއެކު، އެ ކްލަބަށް ކޮށްދޭކަމެއްގެ އިތުރުން ފުޓުބޯޅަ އަކީ ރާއްޖެޓީވީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރުކަމުގައި ވުމުން ކަމަށެވެ.

ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީގެ އަމާޒަކަށްވީ ކްލަބްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އަދި މުބާރާތުގައި ޓީސީ ހޯދަމުންދާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ތިބި ފުޓުބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔަތުންގެ ހިސާބަށް މެޗު ވަގުތުން ގެނެސްދިނުން ކަމަށެވެ.

ފިޔާޒް ވަނީ މި މެޗު އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ސްޕޮންސާކުރި އެސްޓާސް އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ޓީސީ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިރު، އެ ގްރޫޕުން ދެން ސެމީން ޖާގަ ހޯދީ ފަސް ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެން އެފްސީ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ސެމީގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އަބާނީއާ އެވެ. ޓީސީ އަދި މަނަންގް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު 17:30 ގަ ފެށުމަަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި މެޗުގެ ހާއްސަ ޕްރީޝޯ 17:00 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްލަބް މުބާރާތުކުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބެއް ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރިން ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް ކުޅެފައެވެ.

މިއީ ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ދެވަނަ މުބާރާތެވެ. ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ޗިއްޓަގޮން އަބާނީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ ފައިނަލްގައި އިންޑިޔާގެ އީސްޓް ބެންގާލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 15 ހާސް ޑޮލަރު ދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މެޗަކުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް 1000 ޑޮލަރު ދޭއިރު ކޮންމެ މެޗަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމްހޯދާ ކުޅުންތެރިއަކަށް 500 ޑޮލަރު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 10:21
TC TC
Molhuvaa konme match akun 1000 dollar nudhey mi aharu