ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބޮލީވުޑް

އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނީ އާލިއާ ބަޓްގެ ސަބަބުން ސަލްމާން އެދިގެން: ކިއާރާ

  • ކިއާރާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކުރިން ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ އާލިއާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:05 | 3,412

ކިއާރާ އަދުވާނީ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކިއާރާ އަދުވާނީ ގެ ނަން ބަދަލުކުރީ ސަލްމާން ޚާން އެދިގެން ކަމަށް ކިއާރާ ބުނެފިއެވެ.

ކިއާރާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކުރިން ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ އާލިއާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އާލިއާ ބަޓްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ނަން ބަދަލު ކުރީ ސަލްމާން އެދުމުން ކަމަށެވެ.

ސަބަބަކީ ދެ އެކްޓްރެސް އަށް އެއްނަމެއް ބޮލީވުޑްގައި ނުކިއޭނެތީ ކަމަށް ކިއާރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި "ކިއާރާ" އެ ނަމަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ދިން ނަމެއް ކަމަށް ކިއާރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިއާރާގެ މައިންބަފައިން ވެސް މިހާރު އޭނާއަށް މުޚާތަބް ކުރަނީ ކިއާރާގެ ނަމުން ކަމަށް އޭނާވަނީ ބުނެފައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ކިއާރާ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ފިލްމް "ފުގްލީ" އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިއާރާ ވަނީ "އެމްއެސް ދޯނީ: ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ"، "ލަސްޓް ސްޓޯރީޒް"، "މެޝިން"، "ކަލަންކް" އަދި ތެލެގު ފިލްމް ތަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކިއާރާގެ ކުރިއަށް އަންނަން ހުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި "ކަބީރު ސިންގް"، "ގުޑް ނިއުސް"، "ޝޭރްޝާހް" އަދި "ކަންޗަނާ" ގެ ރީމޭކް ހިނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.