އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު!

  • 2017 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާފައި ވަނީ 55 ރުފިޔާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 8 މެއި 2019 | ބުދަ 18:59 1,970

އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އެސްޓީއޯގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޭގަނޑު 22:00 ގައި ދަރުބާރުގެ، ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކަމަށާއި ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 21 ގައި ބޭއްވުނު ޑިރެކްޓަރ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ނިންމާފައެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން 2017 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާފައި ވަނީ 55ރ. ގެ ރޭޓުންނެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 211 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 287 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު ކުއާރޓާގައި ވެސް އެކުންފުންޏަށް ފާއިދާތަކެއް ވެފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 46 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ، ދެވަނަ އަދި ތިން ވަނަ ކުއާޓާރގައި 47 މިލިއަން ރުފިޔާ، މީގެ އިތުރުން ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގައި 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް