ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހޮލީވުޑް

ޖެނިފާ އާއި ޑޭޓް ކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބްރެޑް ޕިޓް ދިން ޖަވާބު ވަރަށް ތަފާތު

  • ޖެނިފާ އާއި ޕިޓް ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 8 މެއި 2019 | ބުދަ 10:49 | 8,686

ބްރެޑް ޕިޓް އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން - ގޫގުލް

ހޮލީވުޑް ސްޓާރ ބްރެޑް ޕިޓް ވަނީ އޭނާ އާއި ކުރީގެ އަނބި މީހާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ޑޭޓް ކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

ޖެނިފަރ އެނިސްޓަންގެ 50 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީ އަށް ބްރެޑް ޕިޓް ދިއުމުން އަނެއްކާ ވެސް ދެމީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ ކަމަށް ވަނީ އަޑު ފެތުރިފައެވެ.

ފޮޓޯ ގްރާފަރަކު ޕިޓް އާއި ޖެނިފާ އަލުން ގުޅުނީތޯ އެންމެން ވެސް އެންގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެހުމުން ޕިޓް ބުނެފައިވަނީ "އޯ މައި ގޯޑް" އެވެ.

"އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޓުނައިޓް" އަށް މަސްދަރަކުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެދެމީހުން ވެސް ސިންގަލްވި ފަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށާއި ދެމީހުންގެ މެދުގައި ރައްޓެހިކަން އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އުނދަގޫ ވަގުތު ތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކައިވެނި ރޫޅުނު އިރު ޖެހުނު މައްސަލަތައް ދެމީހުން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާ ރަހުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަސްދަރުން ބުނެއެވެ. އަދި އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެއްވެސް ރުޅިވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް މަސްދަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖެނިފާ އާއި ޕިޓް ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރުއެވެ.  ނަމަވެސް، 2005 ގައި މިދެމީހުންގެ ކައިވެނި ވަނީ ރޫޅިފައެވެ.

އެއަށް ފަހު ހޮލީވުޑްގެ ތަރި އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާއި ޕިޓް ޑޭޓް ކުރަން ފެށިއެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ޖޮލީއާއި ޕިޓް ވަނީ ކައިވެނި ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކައިވެނި ވެސް ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ރޫޅިފައެވެ.

ޖެނިފަރ ވެސް އެހެން މީހުންނާ ރަށްޓެހިވެފައިވާއިރު، އޭނާ އާއި ފިރިމީހާ، ފިލްމީތަރި ޖަސްޓިން ތަރޯ 2018 ވަނަ އަހަރު ވަރިވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.