އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ރޯދަ ބާޒާރު

މަސްމާރުކޭޓުގައި މިއަދު މަސް ތިޔާގި!

  • މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަހާއި ކަންނެލީގެ އިތުރުން ފަރުމަސް ވެސް މިއަދު ވިއްކަން ހުރި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 23:00 3,266

މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ފަރުމަސްތަކެއް - އެމްއެންޑީއެފް

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު މިއަދު މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސް ވަރަށް ތިޔާއްގެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަހާއި ކަންނެލީގެ އިތުރުން ފަރުމަސް ވެސް މިއަދު ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ވިއްކަން ހުއްޓެވެ.

ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ތިން ކިލޯގެ ކަންނެއްޔެއްގެ އަގު އުޅެނީ 35ރ. އަށެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު މާރުކޭޓުގައި ރަތް މަސް ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން އެކި ސައިޒުތަކުގެ ރަތް މަސް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުއްޓެވެ. އެންމެ ކުޑަ ފަރުމަހެއް 40ރ. އަށް ލިބެން ހުރިއިރު މެދު ސައިޒްގެ ފަރުމަހެއް ލިބެންހުރީ 150ރ. އަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ސައިޒްގެ ރަތް މަސް ލިބެން ހުރީ 400ރ. އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލޮޅެއް 100ރ. އަށް ލިބެން ހުރިއިރު މިއަދު މާރުކޭޓުގައި ފިލޮޅެއްގެ އަގު އުޅެނީ 80ރ. އަށެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާރުކޭޓުގައި ރަތް މަސް ލިބެން ނެތް ނަމަވެސް މިއަދު މާރުކޭޓު އޮތީ ރަތް މަހުން ފުރިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް