ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެމް7

އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ސުވާލު މުބާރާތެއް އެމް7 އިން ފަށައިފި

  • ސުވާލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓުވިޓަރ އަދި ފޭސްބުކްގައި
  • ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ އާންމު ދީނީ މައުލޫމާތު ސުވާލު މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 14:15 | 4,402

ސުވާލު މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން - ޓްވިޓަރ

އެމް7 އިން އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ސުވާލު މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެމް7ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ އެ ސުވާލު މުބާރާތަކީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސުވާލު މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓުވިޓަރ އަދި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެ ދުވަހެއްގެ ހުށަހަޅާ ސުވާލު ،އިރުއޮއްސޭއިރު ޓުވިޓަރ އަދި ފޭސްބުކް އަށް ލާނެ ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސުވާލު މުބާރާތަކީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، ސުވާލުތައް ވެސް ހުންނާނީ ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ސައްތާރު ވިދާޅުވީ ދީނީ ގޮތުން ޒުވާނުންނަށް އިގެންޖެހޭ އާދައިގެ ކުދި ކަންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  އެމީހުންނަށް ނޭގޭކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި ސުވާލު މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް އެ ފަދަ މައުލޫމާތު އެގިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސުވާލު މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދިމާކޮށްފިނަމަ ނަގާނީ ގުރުއަތު ކަމަށާއި، ގުރުއަތުން ނަގާނީ އެއް ފަރާތް ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމް7 އަކީ އެއްތަނަކުން ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ފޮތާއި، ސްޓޭޝަރީސްގެ އިތުރުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.