އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - މެޓް ގާލާ 2019

މެޓް ގާލާ 2019: އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިންތައް!

  • މެޓް ގާލާއަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މޭ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ހޮލީވުޑްގެ ހާއްސަ ފަންޑްރެއިޒަރއެއް

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 10:47 6,974

މެޓް ގާލާ 2019ގެ ކޯ-ހޯސްޓެއްކަމަށްވާ ލޭޑީ ގާގާ - އެމްއެންޑީއެފް

މެޓް ގާލާ 2019 ގައި ހޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މޭ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ހޮލީވުޑްގެ ހާއްސަ ފަންޑްރެއިޒަރއެއް ކަމަށްވާ މެޓް ގާލާގައި ތަރިން ހެދުން އަޅަން ޖެހެނީ ވަކި ތީމް އަކަށެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ތީމްއަކީ "ކޭމްޕް: ނޯޓްސް އޮން ފެޝަން"އެވެ.

މި ތީމްއަށް ފެތުމަށް މި އަހަރު ތަރިން ލާން ޖެހުނީ އާދަޔާ ޚިލާފު/ތަފާތު ނުވަތަ އެންމެ ކަންތައް ބޮޑު އައުޓްފިޓް ތަކެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެޓް ގާލާގެ ހޯސްޓުންގެ ތެރޭގައި ގްރެމީ އަދި އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ލޭޑީ ގާގާ ހިމެނެއެވެ.

 

މި އަހަރުގެ މެޓް ގާލާގެ ބެސްޓް ޑްރެސްޑް - އަންހެން

ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާޑީ ބީ: ތޮމް ބްރައުންގެ ޑިޒައިނެއް

ކާޑީ ބީ

އާރް އެންޑް ބީ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސިއޭރާ: ޑަންޑަސްގެ ޑިޒައިނެއް

ސިއޭރާ

ފިލްމީ ތަރި ލުޕީޓާ ޏޮންގޯ: ވަސާޗޭ

ލުޕީޓާ ޏޮންގޯ

ވޯގްގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީޕް އެނާ ވިންޓޯ: ކާލް ލެގަފެލްޑް

އެނާ ވިންޓޯ

ޒެންޑޭޔާ: ޓޮމީ ހިލްފިގަރ

ޒެންޑޭޔާ

ސުޕަރމޮޑެލް ޖީޖީ ހަދީދް: މައިކަލް ކޯޒްގެ ޑިޒައިނެއް

ޖީޖީ ހަދީދް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީން ޑިއޮން: އޮސްކާ ޑި ލަ ރެންޓާގެ ޑިޒައިނެއް

ސެލީން ޑިއޮން

ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް: ވަސާޗޭ

ސެރީނާ ވިލިއަމްސް

ފިލްމީ ތަރި އެލް ފެނިންގ: މިއު މިއު

އެލް ފެނިން

ސުޕަރމޮޑެލް ހޭލީ ބީބަރ: އެލެގްޒާންޑަރ ވޭންގް

ހޭލީ ބީބަރ

 

މެޓް ގާލާ 2019ގެ ބެސްޓް ޑްރެސްޑް – ފިރިހެން

އެންއެފްއެލް ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮމް ބްރޭޑީ

ޓޮމް ބްރޭޑީ

ފިލްމީ ތަރި ޑެރަން ކްރިސް

ޑެރަން ކްރިސް

ފިލްމީ ތަރި މައިކަލް ބީ. ޖޯޑަން

މައިކަލް ބީ. ޖޯޑަން

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝޯން މެންޑޭސް

ޝޯން މެންޑޭސް

ފިލްމީ ތަރ ރިޗަޑް މެޑަން

ރިޗަޑް މެޑަން

އެންމެ ސްޓައިލިޝް ޖޯޑުތައް

ޒޯއީ ސަލްޑާނާ އާއި މާކޯ ޕެރެގޯ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް

ޖެނިފަރ ލޮޕެޒް އާއި އެލެކްސް ރޮޑްރިގެޒް

ޖެނިފަރ ލޮޕެޒް އާއި އެލެކްސް ރޮޑްރިގެޒް

ގެބްރިއަލް ޔޫނިއަން އާއި ޑްވޭން ވޭޑް

ގެބްރިއަލް ޔޫނިއަން އާއި ޑްވޭން ވޭޑް

ކޯލް ސްޕްރައުސް އާއި ލިލީ ކޮލިންސް

ކޯލް ސްޕްރައުސް އާއި ލިލީ ކޮލިންސް

 

އެންމެ ސްޓައިލިޝް އާއިލާ

ކާޑޭޝިއަން-ޖެނަރ އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން

މެޓް ގާލާ 2019 ގައި އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވި އާއިލާއަކީ ކާޑޭޝިއަން-ޖެނަރ އާއިލާއެވެ.

އެގޮތުން، ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ފިރިމީހާ ކާންޔޭ ވެސްޓްގެ އިތުރުން، ކިމްގެ ކޮއްކޮމެން ކެންޑަލް އާއި ކައިލީ ޖެނަރ، އަދި ކައިލީގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރެވިސް ސްކޮޓް މި ހަފްލާއަށް ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ މީހުންގެ މަންމަ ކްރިސް ޖެނަރ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކޯރީ ގެމްބެލް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް