ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ޑިއުކް އަދި ޑަޗެސް އޮފް ސަސެކްސް

ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ދަރިކަލުންގެ ނަމެއް އަދި ނުނިންމަވާ، ފޮޓޯއެއް ދެ ދުވަސް ތެރޭ ފެނިގެންދާނެ!

  • މިއީ ދުވަހަކު ވެސް ހިތްޕުޅަށް ސިފަކުފެވިފައި ނުވާ ވަރުގެ އުފާވެރި ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ހެރީ ވިދާޅުވި

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 23:52 5,619

މޭގަން ރައްކައުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ހެރީ މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާއިރު، ހުންނެވީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފަލުން - ރޮއިޓަރސް

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ހެރީ އާއި މޭގަންގެ އަލަތު ދަރިކަލުންނަށް ހޯމަ ދުވަހު މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯއެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދެމަފިރިކަލުންނަށް ފިރިހެން ދަރިކަލެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މޭގަން ރައްކައުވެވަޑައިގެންނެވިރު އަރިހުގައި ހެރީ ހުންނެވިއެވެ.

އެއަށް ފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެރީ ވަނީ އިހްސާސްތައް ވިދާޅުވެދެއްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ދުވަހަކު ވެސް ހިތްޕުޅަށް ސިކުރެއްވިފައި ނުވާ ފަދަ އުފާވެރި ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނިތުންވެ ވަޑައިގެން ހުންނަވާ ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ހެރީ ވިދާޅުވީ ދަރިކަލުންނާއި މޭގަންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އަދިވެސް ދަރިކަލުންނަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ނިންމަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ހެރީ ވިދާޅުވީ، "މޭގަންއާ ދެ މީހުން އަދިވެސް މިދަނީ އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން" ކަމަށެވެ.

ހެރީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މީގެ ދެ ދުވަހެއް ވަރު ފަހުން އިތުރު އިއުލާނެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އޭރުން އެންމެނަށް ދަރިކަލުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ދަރިކަލުން ވާނީ އިނގިރޭސި ޝާހީ ތަހުތު ވާރުތާވާނެ ހަތް ވަނަ ފަރާތަށެވެ. ހަ ވަނައިގައި ހުންނެވީ ހެރީ އެވެ.

މޭގަންގެ ބައްޕަ، ތޯމަސް މާކްލް ވެސް ވަނީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. މޭގަންގެ މަންމަ ހުރީ އެކަމަނާއާ އެކު ފްރޮގްމޯ ކޮޓެޖްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް