އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ރޯދަ ބާޒާރު

ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑީ ކީއްވެ؟

  • ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 12:29 8,176

މާލޭ މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ކުރި ކަނޑޫދޫ މިރުސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ތަކެތި އަގުބޮޑުވާ ވާހަކައަކީ އަބަދު ވެސް އިވެމުން އަންނަ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން ގޭގެ ސުފުރާމަތީގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ކަމަށްވާ މިރުހާއި ފިޔާގެ އިތުރުން ފަނި ގިރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އަގު ބޮޑުވެގެން އެވާހަކަ އާންމުން ދައްކައެވެ.

މިފަހަރު ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ ކަރާ އަދި ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ވާހަކައެވެ. ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު އުޅެނީ 1000ރ އަށް ވުރެ މަތީގައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ޝަކުވާ އަދި ފާޑުކިޔުންތައް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި މިރުސް އަގު ބޮޑު ކަމަށްވާ ނަމަ އެ މިރުސް ނުކައި ތިބެދޭނެ ކަމަށް ވެސް އާންމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަނޑޫދޫގެ އާބާދީގައި 600 މީހުން ހިމެނޭއިރު އެ ރަށުގެ 90 އިންސައްތައަކީ ދަނޑުވެރިންނެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އިލްޔާސް މަހްމޫދު، ކަނޑުދޫގެ ދަނޑުވެރިޔަކު ބުނީ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވަނީ މިރުސް ނުލިބޭތީ އާއި ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން މިރުހުގެ މާ ހަރުނުވާތީ ކަމަށެވެ. އިލްޔާސް މަހްމޫދު ބުނީ ރަށަށް ވާރޭ ނުވެހޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ކުރިއަތް އޮތް ތަނުގައި މިހަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގައި މިރުހުގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިން ބުނެއެވެ.

އެހެން މިރުސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކަނޑޫދޫ މިރުސް ހާއްސަ ވަނީ އެ މިރުސް ކުޅިވެފައި ރަހަ މީރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް